ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT ÎN CADRUL A.I.C.D.

În scopul unei viziuni unitare a modului de lucru cu voluntarii A.I.C.D. a fost reglementată o serie de proceduri privind recrutarea, selecţia, precum şi evaluarea acestora.
Activitatea de voluntariat în A.I.C.D. se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii:
a) participarea ca voluntar pe baza consimţământului liber exprimat;
b) implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;
c) desfăşurarea voluntariatului cu excluderea oricărei contraprestaţii materiale din partea beneficiarului activităţii;
d) recrutarea voluntarilor pe baza egalităţii şanselor, fără niciun fel de discriminare.

Voluntarii A.I.C.D. pot fi persoane care doresc să desfăşoare o activitate în interesul comunităţii, indiferent de cetăţenie, rasă, culoare, etnie, vârstă, sex sau orientare sexuală, convingeri politice sau religioase, deficienţe fizice, ori alte asemenea criterii.
Voluntarii au anumite drepturi şi responsabilităţi în contextul activităţilor specifice desfăşurate, iar relaţia dintre aceştia şi A.I.C.D. este una de reciprocitate, în cadrul căreia voluntarii oferă energie, timp şi implicare şi primesc informaţii, deprinderi şi experienţă adecvată.
Recrutarea voluntarilor este activitatea de identificare a membrilor comunităţilor locale, în scopul implicării active în activităţile A.I.C.D., pe bază de voluntariat. Voluntarii sunt recrutaţi pornind de la necesităţile realizării obiectivelor specific A.I.C.D..
Voluntarii antidrog pot fi elevi din învăţământul gimnazial/liceal; studenţi; persoane vârstnice; specialişti din cadrul unor instituţii de specialitate; persoane publice; alte categorii. Procesul de selecţie presupune parcurgerea următoarelor etape: depunerea unui dosar şi interviul de selecţie.
Pentru a deveni voluntari A.I.C.D., se va depune un dosar la sediu, ce trebuie să conţină:
• cerere de voluntariat
• CV
• copie CI sau paşaport
• certificat de cazier judiciar;
• fişă de înscriere
• poză tip CI;
• adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;
• acordul tutorelui în cazul minorului.

Condiţiile obligatorii ce atestă calitatea de voluntar sunt:
a. semnarea contractului de voluntariat
b. primirea legitimaţiei de voluntar
c. participarea la cursul de formare organizat şi susţinut de persoana desemnată din cadrul A.I.C.D.

A.I.C.D - Strategia asociatiei pentru intervalul 2014-2017

Strategia A.I.C.D. 2014-2017 are ca obiectiv general conştientizarea şi implicarea întregii populaţii, în special a copiilor şi tinerilor, în programe de prevenire a consumului de droguri, universale, selective şi indicate, în scopul întăririi influenţei factorilor de protecţie şi reducerii influenţei factorilor de risc.

"Cunoaşterea îţi oferă puterea de a face alegeri corecte în viaţă”

Starea de sănătate înseamnă mai mult decât absenţa bolilor şi suferinţelor fizice. Sănătatea este complexă şi cuprinde mai multe dimensiuni: în plan fizic, psihic, social, emoţional, ocupaţional şi spiritual.

Sănătatea fiecăruia dintre noi poate fi afectată dacă utilizăm alcool, tutun sau substanţe interzise prin lege : droguri şi produse etnobotanice. Datorită efectelor nefaste, de multe ori chiar tragice, ale consumului de produse etnobotanice asupra stării de sănătate în toate dimensiunile prezentate mai sus, am considerat necesară înființarea acestei Asociații, pentru a veni în sprijinul tuturor celor care au nevoie asistență de specialitate, astfel încât acestia să poată spune NU consumului de droguri şi produse etnobotanice.

ian 16, 2017

Stire 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer a...

Citeste mai mult

ian 16, 2017

Stire 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer a...

Citeste mai mult

ian 16, 2017

Stire 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer a...

Citeste mai mult

Back to Top

STYLE SWITCHER

Colors
Boxed Layouts
Topbar Styles
Menu Hover Effect
Dropdown Styles
Footer Styles